Δασικές Μελέτες

Δασικές Μελέτες

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Δασικές Μελέτες

Κύρια δραστηριότητα του γραφείου μας είναι η σύνταξη και εκπόνηση δασικών μελετών, αφού διαθέτει Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία 24 “Δασικές Μελέτες” – Τάξη Α’. Οι δασικές μελέτες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως:

 

 • Μελέτες Διαχείρισης & Προστασίας Δασών

Οι δασικές διαχειριστικές μελέτες περιλαμβάνουν την κατάρτιση του βασικού διαχειριστικού χάρτη, καθώς και την γενική και ειδική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δάσους. Επίσης, περιλαμβάνουν μέτρα και προτάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τους πολλαπλούς σκοπούς της Δασοπονίας.

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πλήθους διαχειριστικών μελετών ιδιωτικών και δημόσιων δασών.

 

 • Μελέτες κατάρτισης Δασικών Χαρτών

Οι Δασικοί χάρτες δείχνουν ποιές εκτάσεις είναι σήμερα δασικές, χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (π.χ. αγροί, ποτάμια) και πως ήταν αυτές το 1945.

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία, καθώς συμμετείχε στη σύνταξη των Δασικών Χαρτών Π.Ε. Καρδίτσας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και Κυκλάδων.

 

 • Μελέτες Δασικής Αναψυχής

∆ασική αναψυχή είναι η αναψυχή που γίνεται μέσα στα δάση και είναι μέρος της υπαίθριας αναψυχής. Σκοπός των μελετών δασικής αναψυχής είναι η οργάνωση – διαμόρφωση των χώρων – υποδομών υπαίθριας αναψυχής. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών, όπως:

 • Μελέτες κατασκευής χώρων δασικής αναψυχής
 • Μελέτες χάραξης, βελτίωσης & συντήρησης μονοπατιών

 

 • Μελέτες Δασικής Οδοποιίας

Περιλαμβάνουν μελέτες χάραξης οδών σε δασικές εκτάσεις, καθώς και μελέτες βελτίωσης υπάρχοντων οδών και κατασκευής τεχνικών έργων.

Το γραφείο μας διαθέτει πρόγραμμα οδοποιίας και έχει εκπονήσει μελέτες χάραξης δρόμων για πρόσβαση σε αγρούς, ξενοδοχειακές μονάδες, υδροηλεκτρικούς σταθμούς κ.ά.

 

 • Υδρονομικές Μελέτες

Υδρονομική είναι η επιστήμη που επιδιώκει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Οι μελέτες που αναλαμβάνει το γραφείο μας αφορούν τη διαχείριση των υδάτων στις ορεινές περιοχές και είναι:

 • Μελέτες Διευθέτησης Χειμάρρων
 • Μελέτες Ορεινών Υδρονομικών Έργων
 • Μελέτες Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών έργων

 

 • Μελέτες Αναδασώσεων

Αναδάσωση πραγματοποιείται όταν επανιδρύεται δάσος σε πρώην δασικά εδάφη. Τέτοιες επιφάνειες είναι αυτές που καταστράφηκαν λόγω συγκεκριμένων ανθρώπινων παρεμβάσεων, όπως η υπερβόσκηση ή οι πυρκαγιές, εκδασώθηκαν είτε πρόσφατα είτε πριν πολλά χρόνια. Μελέτες αναδάσωσης απαιτούνται από τη Δασική Υπηρεσία για επεμβάσεις – έργα σε δασικές εκτάσεις, όπως οδοποιίας, εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. κ.ά.

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει πλήθος μελετών αναδασώσεων.

 

 • Μελέτες Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων

 

 • Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας