Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S)

Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S)

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S)

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), γνωστά ευρέως και ως G.I.S., είναι ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε εργασίες με G.I.S. και αναλαμβάνει:

  • Αποτύπωση, διαχείριση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων
  • Δημιουργία θεματικών χαρτών (διαχειριστικών, δασικών κλπ.)