Ενστάσεις – αντιρρήσεις κατά των Δασικών χαρτών

Ενστάσεις – αντιρρήσεις κατά των Δασικών χαρτών

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Ενστάσεις – αντιρρήσεις κατά των Δασικών χαρτών

Αντίρρηση είναι η διαδικασία που ακολουθεί κάποιος που διαφωνεί με το χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτή εμφανίζεται στο Δασικό Χάρτη, εφόσον έχει έννομο συμφέρον.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

– τον εντοπισμό της έκτασης – γεωτεμαχίου

– τη σύνταξη φακέλου – υποβολής αντιρρήσεων

– τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης – φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

– την εκπροσώπηση ως τεχνικοί σύμβουλοι ενώπιων της Επιτροπής εξέτασης Αντιρρήσεων

– τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για εκχερσωμένες εκτάσεις

Η σημαντική εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία του γραφείου μας σε θέματα διαχρονικής φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωσή μας για την εξέλιξη της δασικής νομοθεσίας και της τεχνολογίας εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πλήρη υποστήριξή σας στη διαδικασία των αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών.