Φυτοτεχνικές μελέτες

Φυτοτεχνικές μελέτες

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Φυτοτεχνικές μελέτες

Οι φυτοτεχνικές μελέτες έχουν σαν σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την καταστροφή της δασικής βλάστησης. Οι υπόψη μελέτες αφορούν σε έργα αυτοτελή ή εντάσσονται σε έργα άλλης ή άλλων κατηγοριών και αποβλέπουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις προκαλούμενες από την κατασκευή του κυρίως έργου επιπτώσεις ή στην βελτίωσή του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης & έργων πρασίνου
  • Μελέτες αποκατάστασης διαταραγμένων περιοχών