Υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών – έργων Α.Π.Ε.

Υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών – έργων Α.Π.Ε.

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών – έργων Α.Π.Ε.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία εγκατάστασης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

α) Επιλογή έκτασης  εγκατάστασης έργου

Με την εμπειρία μας στις εργασίες φωτοερμηνείας και επεξεργασίας Δασικών Χαρτών και με τα αρχεία που διαθέτουμε, αναλαμβάνουμε την πλήρη ανάλυση χαρακτηρισμού των εκτάσεων που πρόκειται να επιλεγούν για την εγκατάσταση της επένδυσης και σας συμβουλεύουμε στην επιλογή τους ή μη, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

 

β)  Τεχνική υποστήριξη φακέλου αδειοδότησης 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη αιτήσεων – φακέλων προς τις Δασικές και λοιπές Υπηρεσίες για την αδειοδότηση των έργων.

 

γ)  Σύνταξη δασικών και περιβαλλοντικών μελετών 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδοτήσεων
  • Μελέτες φυτοτεχνικής αποκατάστασης
  • Μελέτες δασικής οδοποιίας

Μελέτες αναδασώσεων