Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Σχετικά με εμάς

Το γραφείο Δασικών & Περιβαλλοντικών Μελετών Νασιάκος Γ. Σωτήριος ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2016 με έδρα την Καρδίτσα Θεσσαλίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της επιστήμης της Δασολογίας & του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο υπεύθυνος του γραφείου Σωτήριος Γ. Νασιάκος είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, κάτοχος Πτυχίου Μελετητή στις κατηγορίες 24 και 27 από το έτος 2014. Αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. το 2007 και διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα της Χημικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου.

Το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μελετών και υπηρεσιών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες όπως:

  • Δασικές μελέτες (μελέτες κατάρτισης Δασικών χαρτών, διαχειριστικές μελέτες δασικών συμπλεγμάτων, μελέτες δασικής οδοποιίας, μελέτες αναδασώσεων κλπ.)
  • Περιβαλλοντικές μελέτες (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων έργων και παρεμβάσεων κλπ)
  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης & αποκατάστασης
  • Τεχνικές Εκθέσεις και μελέτες Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών.
  • Ενστάσεις – αντιρρήσεις κατά των Δασικών χαρτών.
  • Μελέτες δάσωσης γεωργικών γαιών και εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων
  • Υπηρεσίες συμβούλου σε δασικά – περιβαλλοντικά θέματα
  • Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).

Μέχρι σήμερα, το γραφείο και οι συνεργάτες του έχουν εκπονήσει και έχουν συμμετάσχει σε πλήθος μελετών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα.