Τεχνικές Εκθέσεις και μελέτες Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Τεχνικές Εκθέσεις και μελέτες Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Τεχνικές Εκθέσεις και μελέτες Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στις αεροφωτογραφίες, με σκοπό την αναγνώρισή του και εκτίμηση της σπουδαιότητάς του. Πραγματοποιείται με την στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών.

Με τις μελέτες φωτοερμηνείας εξετάζουμε αεροφωτογραφίες διαφορετικών ετών και αναλύουμε διαχρονικά την εξέλιξη του αντικειμένου που μας ενδιαφέρει (γεωτεμάχιο, κτίσμα κλπ.).

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στις μελέτες – τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας, με μεγάλο αριθμό πελατών, και αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών που χρησιμοποιούνται για:

  • αντιρρήσεις επί Δασικών Χαρτών,
  • την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών,
  • το χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κτισμάτων,

εκπροσώπηση σε δικαστήρια, επιτροπές σε ότι αφόρα Δασικά ζητήματα.